Adatkezelési tájékoztató

A Vintage Varróműhely szolgáltatásait igénybe vevők részére

A Vintage Varróműhely (továbbiakban Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, amelynek alapvető követelménye a személyes adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Ezen kötelezettségének az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szabályaival összhangban az alábbiakban tesz eleget:

Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Adatkezelő Vintage Varróműhely
Adatkezelő képviselője Dr. Rácz Tamásné Szilágyi Ildikó
Székhely
Telephely 4025 Debrecen, Piac utca 41.
Adószám 68216425-1-29
Nyilvántartási szám 51414171
Bankszámlaszám CIB Bank Zrt 10702064-70211946-51100005
E-mail cím vintagevarras@gmail.com
Mobil telefonszám (+36)70/378-3871

 

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A Adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR),

 az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2000.C. törvény a számvitelről

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés

 • Menyasszonyi, menyecske, alkalmi ruha varrásával kapcsolatos adatkezelés

1.1. Adatkezelés célja: A megrendelt termék elkészítése.

1.2.Kezelt adatok köre: név, méretek, a ruhával kapcsolatos információk, telefonszám, e-mail cím

1.3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

1.4. Adatkezelés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 év.

 • Kézműves lánybúcsú szervezésével kapcsolatos adatkezelés

2.1. Adatkezelés célja: Lánybúcsú megrendezése. 

2.2.Kezelt adatok köre: név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, időpont

2.3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

2.4. Adatkezelés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 év.

 • Varrótanfolyamok, workshopok szervezésével kapcsolatos adatkezelés

3.1. Adatkezelés célja: Tanfolyam, workshop lebonyolítása.

3.2.Kezelt adatok köre: név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, tanfolyam/workshop neve, időpont

3.3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

3.4. Adatkezelés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 év.

 • Tanfolyamra való online jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés 

4.1. Adatkezelés célja: tanfolyamon való részvétel

4.2.Kezelt adatok köre: név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, választott fizetési mód ténye, üzenet tartalma 

4.3. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

4.4. Adatkezelés időtartama: a tanfolyam befejezéséig

 • Csapatépítő programok szervezésével kapcsolatos adatkezelés

5.1. Adatkezelés célja: csapatépítő rendezvény lebonyolítása.

5.2.Kezelt adatok köre: név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, időpont

5.3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

5.4. Adatkezelés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 év.

 • Magán varrás oktatás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

6.1. Adatkezelés célja: Magán varrás oktatás lebonyolítása.

6.2.Kezelt adatok köre: név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím,

6.3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

6.4. Adatkezelés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 év.

 • Nyári kézműves divattervező tábor gyerekeknek lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés

8.1. Adatkezelés célja: A tábor lebonyolítása. A jelentkezés a jelentkezési lap visszaküldésével vagy Email küldésével / vintagevarras@gmail.com/ történhet.

8.2.Kezelt adatok köre: gyermek neve, születési helye, ideje, lakcíme, törvényes képviselő neve, telefonszáma, lakcíme, választott fizetési mód, választott turnus, törvényes képviselő nyilatkozata az adatkezeléshez történő hozzájárulásról, valamint az egyedül történő hazamenetel tényéről, egyéb információk, speciális étkezési igény

8.3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

8.4. Adatkezelés időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 év.

 • A honlapon feltüntetett termékek megvásárlásával kapcsolatos adatkezelés

9.1. Adatkezelés célja: A kiválasztott termék webshopon történő megvásárlása. 

9.Kezelt adatok köre: Magasság, Súly, Ruhaméret/S,M,L…/, termék színe, név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, átvétel módja (személyesen/futárszolgálat segítségével), kupon beváltásának ténye, darabszám 

9.3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges      [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

9.4. Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év 

 •  Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés 

9.1. Adatkezelés célja: érdeklődés szolgáltatással, termékkel kapcsolatban a honlapon elhelyezett űrlap segítségével.

9.2.Kezelt adatok köre: név, e-mail, tárgy, üzenet

9.3. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

9.4. Adatkezelés időtartama: a válaszadás megtörténtéig

 • Ruhakészítéssel, stílustanácsadással kapcsolatos személyes konzultáció adatkezelése 

10.1. Adatkezelés célja: a megrendelés elősegítése, a megrendelt ruha elkészítése 

10.2.Kezelt adatok köre: név, méretek, a ruhával kapcsolatos információk, telefonszám

10.3. Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges   [a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

10.4. Adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év 

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a konzultációs díj csak a megrendelt és kifizetett termék esetén kerül beszámításra a végösszegbe, egyebekben a konzultáció végén a díjat meg kell fizetni, és az vissza nem térítendő.

 • A rendezvény részvételi díjának banki átutalással történő megfizetésével kapcsolatos adatkezelés

11.1. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás díjának banki átutalással történő megfizetésével kapcsolatos adatkezelés 

11.2. Kezelt adatok köre: a befizető neve, a befizető számlaszáma, az átutalás összege, az átutalás ideje 

11.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

11.4. Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás díjával kapcsolatos számla kiállításához szükséges adatokat, számlabizonylatokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően 8 évig őrzi/tárolja a számla kiállítója.

 • A rendezvény részvételi díjának készpénzzel történő megfizetésével kapcsolatos adatkezelés

12.1. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás díjának készpénzzel történő megfizetésével kapcsolatos adatkezelés 

12.2. Kezelt adatok köre: a befizető neve, összeg, a befizetés ideje 

12.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

12.4. Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás díjával kapcsolatos számla kiállításához szükséges adatokat, számlabizonylatokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően 8 évig őrzi/tárolja a számla kiállítója.

 • A tanfolyam, rendezvény, konzultáció díjáról történő számla kiállításával összefüggő adatkezelés

13.1. Az adatkezelés célja: A díjról számla kiállítása. 

13.2. Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, levelezési cím, adószám/adóazonosító jel

13.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. 

13.4. Az adatkezelés időtartama: A részvételi díjával kapcsolatos számla kiállításához szükséges adatokat, számlabizonylatokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően 8 évig őrzi/tárolja.

 • Egyedi fényképek/videofelvételek készítése, honlapon és közösségi- és video megosztó oldalakon történő közzététele

6.1. Az adatkezelés célja: A rendezvények, tanfolyamok dokumentálása, népszerűsítése közösségi oldalon (Facebook, Instagram) valamint honlapon (https://vintagevarromuhely.hu/penztar/ .      Kiskorú esetén szükséges a szülő/törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata.

6.2. Kezelt adatok köre: fénykép-és videofelvétel (képmás)

6.3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

6.4. Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb felvételek felhasználását követően archiválásig.

 1. Speciális étkezés igényléssel kapcsolatos adatkezelés

15.1. Az adatkezelés célja: Speciális étkezés biztosítása a tanfolyam résztvevői számára.

15.2. Kezelt adatok köre: név, speciális étkezési igény

15.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

15.4. Az adatkezelés időtartama: A rendezvény befejezéséig.

 

 1. Webshop fiókhoz kapcsolódó adatkezelés

16.1. Az adatkezelés célja: Webshopba való bejelentkezéshez fiók létrehozása.

16.2. Kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó

16.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a) pont]

16.4. Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, a fiók törlésére irányuló igény jelzéséig. 

Az adatokhoz való hozzáférés

A résztvevők személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő képviselője fér hozzá.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

Érintetti jogok és a joggyakorlásra vonatkozó szabályok

Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. 

Másolat kéréséhez való jog

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján az érintett másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról. 

Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

– ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg az Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy – amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk. 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e), f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az érintett megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

Debrecen, 2024. február 5.